Info Ouderraad

Hoe ziet de ouderraad er uit?
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de school en bestaat momenteel uit een aantal enthousiaste ouders, die vrijwillig een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid op school. De ouderraad heeft gekozen voor een bestuursvorm als vereniging, waarbij alle leerlingen als vanzelf “lid” zijn van de club.
Ouders die nog geen zitting hebben, zijn te allen tijde welkom om zitting te nemen in de Ouderraad of een keertje vrijblijvend te komen kijken.

 

Waarom een ouderraad?
De ouderraad ondersteunt het schoolteam door hen te helpen met het organiseren van bijzondere activiteiten op school. Deze activiteiten vinden wij naast ons reguliere lesprogramma een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van onze kinderen. Samen vieren, plezier maken en sporten schept een onderlinge band die ten goede komt aan het klassenproces en zo ook weer zijn weerslag vindt in het leerproces. Uiteraard is het ook gewoon ontzettend gezellig een steentje bij te dragen aan de school waar je kind zoveel uren doorbrengt.

 

Welke activiteiten worden door de ouderraad georganiseerd?
· Sinterklaas
· Kerstmis
· Carnaval
· Pasen
· Sportdag
· Schoolfotograaf
· Schoolreis
· Zomerfeest

 

Waarom is de ouderbijdrage zo hard nodig?
Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door úw bijdrage: de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kan de ouderraad een activiteit organiseren waarbij álle leerlingen iets lekkers ontvangen, kunnen rond de feestdagen cadeautjes gekocht worden én wordt het mogelijk gemaakt dat er voor de benodigde materialen of de locaties huur of entree betaald kan worden. Zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk.

 

Hoeveel kost het?
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is 22,50 Euro voor het eerste kind (en 20,00 Euro voor elk volgend kind) en kunt u onder vermelding van de naam van het kind en het groepsnummer over maken op het bankrekeningnummer (IBANNUMMER) is NL 71 RABO 0131 2850 76 op Vereniging Ouderraad Basisschool Neel. Stapt uw kind later in het jaar in (als nieuwe kleuter, of door wisseling van school) dan geldt de instroomregeling met een aangepast bedrag per instroomdatum.
Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van dit geld.

 

Wat doet de ouderraad nog meer en hoe kan ik hierbij betrokken zijn?
De ouderraad informeert ouders over en betrekt ouders bij (buiten)schoolse activiteiten. Zij adviseert de medezeggenschapsraad en dient als intermediair tussen ouders en school. Om dit te kunnen doen komen alle leden van de ouderraad 1 maal per maand samen en wordt er vergaderd. Wilt ù ook in de ouderraad meedenken over de leefbaarheid op school en deze mee vormgeven? Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk dan in onderstaand overzicht en benader één van de ouderraadsleden óf mail naar
ouderraadbs-neel@swalmenroer.nl

 

Samenstelling ouderraad

Nicola Zwick-Helgers (voorzitter)

Eva Hoeijmakers (penningmeester)

Nicole Scheepers-Hermans (secretaris)

Meinke Daamen-Visser

Eefje Eilers

Andreana Hogendorp

Kirsten Horbach

Cindy Janssen-Jereskes

Vivian Peeters

Natasja Valois

Sanne Verhaegh

 

Namens team BS Neel

Helma Gommans